Екип

Адвокат Людмила Караколева – Лещева

Адвокат Людмила Караколева-Лещева е основател и съдружник в Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“. През 2010г. завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. В периода 2006г. – 2008г. е Вицепрезидент „Академични дейности“ в ЕЛСА България. От 2014г. е член на Софийска адвокатската колегия. Специалист е в сферите на облигационното, търговското, вещното и международното частно право, както и процесуалното представителство. Владее английски и немски език.

Адвокат Атанас Лещев

Адвокат Атанас Лещев е основател и съдружник в Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“. През 2009г. завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. От 2012г. е член на Софийска адвокатската колегия. Специалист е в сферите на данъчното, търговското, вещното, административното и наказателното право. Владее говоримо английски и руски език.

Адвокат Венцислав Иванов

Адвокат Венцислав Иванов е част от екипа на „Караколева-Лещева и партньори“ от 2020г. През 2019г. завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Право“. От 2021г. е вписан в Софийска адвокатска колегия. Владее английски и руски език.