За кантората

Адвокатско дружество „Караколева-Лещева и партньори“ предоставя първокласни юридически услуги на местни и чуждестранни клиенти. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти, което ни позволява да осигурим бързо и ефективно разрешаване на правните казуси при максимална защита на интересите на клиентите си и стриктно спазване на конфиденциалността. В работата си се водим от опита, традицията и добрите практики.

Основните ни сфери на дейност са облигационно и търговско право, вещно право, право на интелектуалната собственост, данъчно и административно право, международно частно право.

Извършваме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица. Предлагаме комплексни услуги по правно обслужване на цялостната дейност на търговски дружества от всички сфери на икономическа дейност.

Работим със собствен почерк и индивидуален подход към всеки клиент, защото заедно можем повече!